รองผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดงานตามประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

เพชรบุรี – รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี เปิดงานตามประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2561 พร้อมนำเหล่าข้าราชการ พสกนิกรชาวเพชรบุรีร่วมเวียนเทียน รอบพระธาตุจอมเพชร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

ช่วงค่ำวันนี้ (28 พ.ค.) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้จัดงานตามประทีปโคมไฟ เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพีธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานดังกล่าวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดงานประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ตลอดจนฟื้นฟูสืบทอดประเพณีการทำโคมตราตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดพระศรีรัตนตศาสดารามในวันวิสาขบูชาโดยมีพุทธศาสนิกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนำประทีปโคมไฟมาประดับรอบพุทธสถานพระแก้วน้อย หอจตุเวทปริตพัจน์และพระธาตุจอมเพชรอย่างสวยงาม มีการแสดงพระธรรมเทศนาปฐมสมโพธิ การกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการเวียนเทียน รอบพระธาตุจอมเพชรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาอีกด้วย

การจัดงานตามประทีปโคมไฟบนพระนครคีรีในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีแล้วยังเป็นการสืบทอดในเทศกาลทางศาสนาที่แสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือกันของคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา สมาคมชมรมต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเพชรบุรี

พร้อมทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีการทำโคมตราตำแหน่งที่ พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันวิสาขบูชา รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำโคม และเครื่องแขวนของ จ.เพชรบุรี และเพื่อน้อมรำลึกถึงเมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร บนพระนครคีรี เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2515 ด้วย

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์