ชาวประมงเฮ!รมว.เกษตรฯงดเก็บค่าอากรเครื่องมือทำประมง

รมว.เกษตรฯสั่งงดเก็บค่าอากรเครื่องมือทำประมง เก็บเฉพาะเครื่องมือที่ใช้จริง พร้อมอำนวยความสะดวกต่อใบอนุญาต กับสำนักงานประมงได้ทุกพื้นที่ติดทะเลนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ร่วมกับ นายจิรุฒม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า และพล.ร.ท.วรรณพล กล่อมแก้ว รองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมง

แห่งได้ร่วมกันแถลงข่าวการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ รอบปีการประมง พ.ศ. 2561 – 2562 โดยนายอดิศร กล่าวว่าใบอนุญาตทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมง 2559 – 2560 กำลังใกล้จะสิ้นสุด ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องของการทำการประมง กรมประมงจะเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ได้ในระหว่างวันที่ 20 ม.ค.-20 ก.พ. โดยในรอบปีการทำประมงใหม่นี้ได้บูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในการให้บริการประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการประมง 

นายอดิศร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้ปรับปรุงข้อกฏหมายและออกระเบียบเพิ่มเติมใน 3 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การแก้กฎระเบียบให้อายุใบอนุญาตทำการประมงและใบอนุญาตใช้เรือมีอายุสิ้นสุดพร้อมกัน และให้ชาวประมงสามารถยื่นคำขอทั้ง 2 เรื่องของ 2 ไปพร้อมกันได้ที่สำนักงานประมงอำเภอพื้นที่ติดทะเล สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่กรมประมงประกาศกำหนด และการขอใบอนุญาตทำการการประมงพาณิชย์ในครั้งนี้จะต้องมีการตรวจเรือประมงที่จะนำมาขอรับใบอนุญาตก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์  โดยผู้ประกอบการมาชำระค่าธรรมเนียม และค่าอากรได้ที่สำนักงานประมงอำเภอที่ยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. เป็นต้นไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews