การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดขึ้น

สิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารรวมถึงการลดราคาของอุปกรณ์และบริการเหล่านี้ซึ่งส่งผลให้ผู้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ส่งผลให้ตลาด e-Commerce ของไทยเติบโตขึ้นเช่นกันรวมถึงจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของแพลตฟอร์มของธุรกิจไทยและต่างประเทศ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากในภาคธุรกิจ B2C ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเติบโตมากที่สุดในอาเซียน เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าระหว่างปี 2559 ถึง 2560 เราพบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 160,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งของคุณค่านั้นเกิดจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยี e-Payment ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นและการขนส่งที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้ตลาดออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมองถึงโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเราเห็นว่าธุรกิจห้างสรรพสินค้าออนไลน์เติบโตขึ้นเนื่องจากการส่งเสริมการขายที่ดึงดูดลูกค้าความน่าเชื่อถือของบริการและความมั่นใจในการมีอยู่ของร้านค้าของผู้ขายด้วย Facebook ที่ด้านบนของรายการใช้เพิ่มโพสต์และเพิ่มโฆษณาเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นและกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง