การประเมินการตอบสนองของการบำบัด

ความน่าเชื่อถือและแม่นยำกว่าวิธีการทางรังสีที่จัดตั้งขึ้นในการรักษาเนื้องอกในสมอง ดังนั้นพวกเขามีส่วนร่วมที่มีคุณค่าในการรักษาเนื้องอกเป็นรายบุคคล นอกจากนี้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพทางการแพทย์ของเนื้องอกในสมองโดยอัตโนมัติ เนื้องอกในสมองที่พบมากที่สุดและร้ายที่สุดในผู้ใหญ่

เนื้องอกมักไม่สามารถถูกเอาออกได้อย่างสมบูรณ์โดยการผ่าตัด เคมีบำบัดหรือรังสีรักษามีผลในระดับที่ จำกัด เนื่องจากเนื้องอกมีความต้านทานสูง วิธีการรักษาแบบใหม่และผ่านการตรวจสอบอย่างแม่นยำจึงจำเป็นเร่งด่วน หนึ่งในเกณฑ์สำคัญสำหรับการประเมินที่แม่นยำของประสิทธิภาพของการรักษาแบบใหม่สำหรับเนื้องอกในสมองคือการเติบโตแบบไดนามิกซึ่งถูกกำหนดโดย MRI อย่างไรก็ตามการวัดด้วยตนเองของการขยายตัวของเนื้องอกในสองระนาบในการสแกน MRI ที่เพิ่มความคมชัดนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อการประเมินการตอบสนองของการบำบัด